Om meldal.no

Meldal.no SA drives som en interesseorganisasjon uten økonomisk gevinst som formål, og har som oppgave å drifte nettsiden www.meldal.no. Styret og redaksjonen jobber hardt for å forbedre og videreutvikle produktet meldal.no.

meldal.no skal være en nettside for, om og med meldalinger. Vår viktigste oppgave er å markedsføre alle muligheter som ligger i kommunen vår.
Det viktigste bidraget her vil være å markedsføre Meldal som en dal med muligheter.

meldal.no ønsker å være en viktig aktør i dette arbeidet, og for å gjennomføre det er vi avhengige av støtte fra bedrifter, lag/foreninger og private.

Ved å kjøpe abonnement og annonsering på meldal.no er du med på å gi støtte, og til gjengjeld så gir meldal.no deg en unik mulighet til å markedsføre din bedrift eller lag/forening til 30.000-40.000 lesere pr mnd. 
(og antallet lesere har fortsatt stigende kurve)

For abonnementspriser, og hva man får som abonnent på meldal.no se Priser abonnement.
For priser på annonsering og annet se Priser annonser.

Andeler
Man kan også støtte meldal.no ved å kjøpe andeler i Meldal.no BA
En andel koster 1000,-, og man kan kjøpe så mange man vil. Da får man stemmerett på årsmøte og kan være med på å videreutvikle meldal.no BA
Både bedrifter, lag/foreninger og privatpersoner kan kjøpe andel.

Giver
Om noen setter pris på det arbeidet vi gjør, og ønsker å bidra for å skape en mest mulig levende portal for Meldal, kan man støtte oss ved å sette inn valgfri sum på vår konto, giroen merkes gave til meldal.no. Giverne blir kunngjort på portalen med mindre man reserverer seg og vil være anonym giver.
Benytt konto nr. 4260 70 31295.

Ta kontakt på redaksjon@meldalsnett.no for mer informasjon, eller for å bestille abonnement og annet.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tilbudet på www.meldal.no – og setter pris på tilbakemeldinger.

Tusen takk for at dere støtter meldal.no!

Vennlig hilsen
Meldal.no SA – org nr 991 838 279


Annonser


Medlemmer