Markedsplassen

Annonsering under Nytt og brukt er i utgangspunktet gratis, men salg av ting med en verdi over 10.000,- koster kr 300,- (inkl. mva) pr mnd.

Annonser kan også sendes på mail tilredaksjon@meldalsnett.no

Annonser til BoligHytte og Næring sendes på mail til redaksjon@meldalsnett.no.
Annonser under Bolig og Hytte koster kr 300,- inkl mva for privatpersoner.
Pris for bedrifter avtales ut i fra hva som skal annonseres.

Eiendomsmeglere og andre bedrifter kan gå inn avtale om markedsføring under BoligHytte og Næring, slik at de selv kan legge ut og redigere sine annonser. Ta kontakt på redaksjon@meldalsnett.no for mer info om dette.

Alle annonser ligger ute i 1 mnd. hvis ikke annet avtales.

Annonser vil bli slettet hvis de inneholder upassende innhold eller det er mistanke om feil eller ulovligheter ved annonsen.
Misbruk av markedsplassen kan føre til at brukeren blir sperret fra å legge inn annonser.


Annonser


Medlemmer