Svein Henry Berdal ble årets kommunaløkonom i Norge: – Ble lurt trill rund

En fornøyd Svein Henry Berdal med diplom, blomster og statuett . Foto: Geir-Ove Hauge

 

Det er ikke bare kommuneadministrasjon og lokalpolitikere som hører etter når Orkland kommunes økonomisjef uttaler seg. Prisen han nylig fikk er et bevis på at hans kompetanse blir lagt merke til langt utenfor kommunens grenser


17.12.2022 - Rita Smedplass
Kategori: Orkland kommune

 

Han trodde han bare skulle bidra med å dele ut prisen til en annen vinner, men da Berdal fikk høre siste delen av juryens begrunnelse, skjønte han at det var han selv som var kåret til årets kommunaløkonom av Norges kemner- og kommuneøkonomers forening (NKK) og Sticos.  

– Plutselig skjønte jeg at det var jeg som ble omtalt og ikke den kandidaten jeg hadde blitt forespeilet. Jeg ble lurt trill rundt, smiler Berdal, som mottok den svært gjeve prisen under årets store regnskapskonferanse, som ble avholdt på Gardermoen 29. november.

Trangt nåløye

NKK og samarbeidspartneren Sticos deler årlig ut en pris til en person som har gjort seg bemerket i sektoren med faglig engasjement utenom det vanlige. Vedkommende skal ha vært ekstra aktiv innenfor organer som behandler kommunaløkonomiske spørsmål, og ha gjort seg bemerket gjennom offentlig debatt, artikler eller høringer. Det står også videre i statuttene for prisen at vinneren skal ha hatt ansvaret for større faglige arbeider som har blir lagt merke til i sektoren, og ha vært aktiv i NKK over lengre periode ut over vanlig engasjement.

Sentrale verv og kursholder

Det er liten tvil om at Berdal fyller vilkårene for prisen – i rikelig monn! I fagkretser er han kjent som en markant bidragsyter i utviklingen av det kommunaløkonomiske fagfeltet, og har vært med på å påvirke regelendringer og omfattende reformer. Han har vært en mye brukt foreleser og kursholder på nasjonalt nivå. Han meldte seg tidlig i karrieren inn i NKK og har hatt flere sentrale verv gjennom 25 år, ni av årene som leder av foreningen. Til medlemsbladet Kommunal økonomi uttrykte den stolte prisvinneren både stolthet, ydmykhet og takknemlighet for prisen, og at det var en anerkjennelse og belønning for arbeidet han har lagt ned gjennom mange år.

«Økonomisjef og litt til»

Berdal startet sin yrkeskarriere som sekretær ved rådmannskontoret i Snillfjord kommune i 1979, og har siden da vært gjennom en lang og allsidig karriere i kommunal sektor. Først som kommunekasserer, deretter økonomisjef, assisterende rådmann og til slutt rådmann de to siste årene i Orkdal kommunes historie. Siden kommunesammenslåingen i 2020 har han vært økonomisjef og assisterende kommunedirektør i Orkland kommune. Ved flere anledninger har han fungert som kommunedirektør når det har vært skifte av personer i den funksjonen.

Aldri underskudd

– At jeg havnet i kommunesektoren var nok litt tilfeldig, men jeg oppdaget raskt at det var svært interessant å jobbe med kommunaløkonomiske spørsmål. Det er det fortsatt, sier Berdal, som er kjent for å ha oversikt og orden på økonomien i Orkland.

I sine 27 år som økonomisjef har han ikke opplevd å levere et kommuneregnskap i underskudd eller med merforbruk, som det heter i kommunesektoren. Det er han selvsagt svært stolt av, men samtidig ydmyk nok til å dele æren for.

– I Orkland har vi en stram, men velordnet økonomi, men det hadde ikke vært mulig uten dyktige medarbeidere i kommunen og politikere som forstår betydningen av solid økonomistyring, sier Berdal, som er opptatt av kommunens rolle i det norske samfunnet og hvilken rolle den spiller i innbyggernes liv.

Markering med familien

Prisen består av både blomster, diplom og et stipend, som vinneren kan bruke fritt.

– Jeg synes det kan være på sin plass å bruke pengesummen til en markering sammen med familien, men akkurat hvor og når det skal skje har jeg ikke bestemt meg for ennå, sier prisvinneren.

Kjenner vi økonomisjefen rett blir det nok en nøye overveielse av hvordan markeringen skal foregå, og pengesummen blir nok stående å godgjøre seg en stund på bankkontoen – riktignok til en litt lavere rente enn han kunne tenke seg. 

Det er nemlig en ting kommuneansatte i Orkland får innprentet av Svein Henry Berdal til stadighet: «Pæng står sæ!»

Skrevet av Steinar Larsen

Sist oppdatert 15. desember 2022

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer