Å nærmiljøanlegg offisielt åpnet i minus 20 grader.

 

Ola Bjørkøy hadde fått med seg Ane, Henrik og Erlend til å klippe snora som markerte at nærmiljøanlegget er åpnet.


10.12.2022 - Aud Inger Kalseth

Overraskende mange møtte opp på denne vinterdagen for å få med seg markeringa, og det skjedde til stor jubel. Kanskje hadde de fleste vært med på dugnaden for å lage dette flotte anlegget, som ligger ved barnehagen på Å.

Da IL Nor fikk overta den delen av Å skole som inneholder gymsal og garderober og noen få mindre rom, la de straks planer om å bruke uteområdet til et nærmiljøanlegg.

Folk stilte opp på dugnad med anleggsmaskiner, traktorer og arbeidslyst. Mange lørdager og kvelder har gått med for at anlegget skulle bli som de hadde planlagt.
Nå har de en fotballbane som kan brukes til kamper for sjuer-lag, men kanskje mest til trening og lek og moro. Anlegget er planlagt i samarbeid med FAU for barnehagen, og det er montert mange lekeapparater. Volleyballbane og klatrevegg står klar til bruk og det er bygd en gapahuk som kan ha mange funksjoner. I dag var den åsted for åpninga. En populær sykkel-løype er det også plass til
Alt arbeidet er utført på dugnad, og anlegget som det står i dag er ferdigstilt uten en eneste kommunal krone. Ikke rart det ble reaksjon blant foreldrene da Kommunedirektøren foreslo å legge ned Å barnehage.
Ungene i barnehagen har full tilgang til både nærmiljøanlegget og gymsalen, og på ettermiddag, kveld og helger kan alle ungene bruke anlegget. Det er blitt et fint samlingsted for den yngre garde.

Annonser


Medlemmer