Varierte oppdrag for Bygdeservice´n i Meldal

 

Bygdeservice Meldal BA har hatt god sysselsetting siste året, de 2-3 siste månedene før jul hadde de nok å gjøre med linjerydding.

25.01.2007 -

Hele 6 personer har vært utleid til Termotite og Conform på Orkanger. Så kom det snø som ga flere oppdrag, og det ble plutselig mangel på arbeidskraft. Da de fikk jobben med å fjerne taksnøen fra lagerbygningene ved Meldal Treprodukter AS, måtte de leie inn 2 personer for å utføre jobben. Som ekstrahjelp fikk de tak i Olve Myrmæl og Torleif Loe. Totalt er det i dag sysselsatt 17 personer ved bedriften.


Annonser


Medlemmer