Vårdugnader i hele bygda

 

Våren er vel tida på året dugnadsånden virkelig blir satt på prøve


11.05.2012 -

Dugnadsgjengen på Drogsetmoen får være representanter for mange dyktige dugnadsfolk som står på for å holde nærmiljøet sitt i ryddig og trivelig. Det ble også rydda i veigrøftene ved Drogsetmoen, det er utrolig mye søppel som blir slengt ut i fra bilvinduet. En søppelsekk ble raskt fylt opp på ei lita strekning og dugnadsfolket oppfordrer til at dette søpplet blir plukka opp, kanskje kan dete være en oppgave for offentlig etat? 

Det handler om å ta et felles ansvar for å få det fint på fellesområder, barnehager, skoler og lekeplasser i hele bygda. En annen viktig bieffekt er det sosiale omkring dugnadsarbeidet, det går jo så utrolig raskt å rake og rydde når man er flere og så vanker det som oftest en kaffepause midt oppi det hele. Pausen, praten og fellesskapet er jo det beste med å være med på dugnad.

dugnadstraktor006Traktor er kjekt å ha tilgjengelig når det skal kjøres store mengder, løv og annet avfall.

dugnadspause005Endelig vart det pause og tid for god kaffe og en god prat.

tekst/foto

Britt G. Moen

Annonser


Medlemmer