Travelt i prestegårdshagen!

 

Pestegårdshagens venner har gjort en stor innsats for å gjøre hagen fin til storbesøk lørdag og søndag.


22.07.2011 - Magne Vullum

Denne helga får Meldal besøk av mange pilgrimer på vei til Nidaros. Vi har fått melding om at bortimot 50 vil gå gjennom dalen vår fredag og lørdag.
De er organisert i 3 grupper. I den ene gruppa er det 15 deltakere fra Tyskland. I de to andre gruppene er det folk fra flere land, men flest norske.
Når de kommer, blir de invitert inn i prestegårdshagen til  kaffe/te og hjemmebakt. Noen får overnatte i prestegården i oppredd seng, mens de fleste
overnatter på Grefstad skole, samt ei gruppe på Årlivoll skole.
De har en hviledag her, og blir med oss på gudstjenesten søndag kl 11. Der vil en tysk prest oversette en del av tekstene/prekenen i gudstjenesten.
Etterpå inviterer menighetsrådet alle til kirkekaffe i hagen og lysthuset. Blir det dårlig vær, vil Nils Erik Syrstad, leder i menighetsrådet, sette opp "partytelt".

Gode meldalinger, legg veien om kirka og bli med på kaffen i hagen! Det er en fin anledning til å treffe vandrende folk og utveksle tanker!

Innsendt av Anlaug og Thor Aas

Travelt i prestegårdshagen!

Annonser


Medlemmer