Trailervelt i Snoensmoen

 

En trailer havnet utom asfaltkanten og veltet oppi Snoensmoen mandag kveld.

17.04.2007 -


Det ble heldigvis ingen personskade, men førerhytta hadde fått til dels store skader i sitt møte med skogen. Hvordan resten av bilen hadde tålt veltet, var det vanskelig å bedømme der den lå så pent på siden. Traileren var full av laks som måtte lastes om før bilen kunne taues vekk.

Tekst: Aud Inger Kalseth
Foto: Eli Anne Kalseth

Annonser


Medlemmer