Til ungdommen fra meldalslista

 

Nok et svar på spørsmål til politikerne fra ungdommen i Meldal, representert ved Eli Anne Kalseth

07.09.2007 -


Ja, vi vil selvsagt satse på ungdom. Meldalslista har under hver budsjettbehandling foreslått å ansette ungdomskonsulent som hadde blitt en viktig koordinator i dette arbeidet.
Det må legges til rette for ungdomsarenaer og klubber tverrsektorielt i alle tettsteder. Ungdom som faller utenfor det ordinære må gies tilpassede muligheter.
Vi er villig til å satse betydelig på overstående.

Med vennlig hilsen MELDALSLISTA

Atle Ingar Kjelstad
lederAnnonser


Medlemmer