Thamshavnbanen mellom Fannrem og Bårdshaug er fortsatt ikke åpnet

Foreløpig er det Fannrem som er endestasjon i nord for Thamshavnbanen.

Arbeidet med å reparere brua over Follobekken ved Thamshavnbanen tar lenger tid enn tidligere antatt. Det er mye arbeid som gjenstår selv etter at brukaret er murt opp på nytt.


09.06.2011 - Magne Vullum

 – Etter en befaring 8. juni sammen med de som skal utføre arbeidet for oss, ser vi ikke mulighet til å sette trafikk på strekningen før i slutten av uke 24, sier avdelingsleder på Thamshavnbanen Jann Eirik Evensen. – Dette gjør at rutetoget også førstkommende søndag bare vil gå til Fannrem. (se egen tabell med rute)

- Da vi oppdaget hvilke skader flommen hadde gjort ble det estimert hvor lang tid arbeidet ville ta. Ut i fra dette ble det også tatt i mot bestillinger på tog nord for Fannrem ut i fra at arbeidet nå skulle vært ferdig, sier John Arnt Holmen. - Vi har en del telefoner ut til kunder nå der vi beklager at vi dessverre ikke kan kjøre hele strekningen de har bestilt, men det er veldig kjedelig å måtte endre turene selv om gjestene møter oss med forståelse for situasjonen, fortsetter Holmen.

De første overslagene over hvor lang tid arbeidet tok, sprakk mye på grunn av at arbeidet ikke kom i gang fort nok på grunn av vannstanden. I tillegg er det oppdaget litt ekstra arbeid som måtte gjøres nå når brukaret er murt opp igjen. Orkla Industrimuseum beklager at vi ikke har kunnet gå ut med en endelig dato for når det kan settes trafikk på strekningen Fannrem- Bårdshaug tidligere. – I og med at våre leverandører nå sier at de kan være ferdig onsdag 15. juni kan vi ut i fra dette si at togene går til Bårdshaug fra og med lørdag 18. juni.  - Etter at andre har gjort ferdig arbeidet må våre egne folk ferdigstille sporet og vi må prøvekjøre strekningen, sier Jann Eirik Evensen ved Orkla Industrimuseum.

Endret Rute for 12. juni

 Fra Løkken   14:00
 Fra Svorkmo   14:13
 Til Fannrem   14:40
 Fra Fannrem   14:53
 Fra Svorkmo   15:18
 Til Løkken   15:30

Thamshavnbanen mellom Fannrem og Bårdshaug er fortsatt ikke åpnet
Foreløpig er det Fannrem som er endestasjon i nord for Thamshavnbanen.
(Foto : Orkla Industrimuseum)

Annonser


Medlemmer