Takkebrev

 

Vi har nå fått en forsmak av vinter og vi i Løkken Alpinklubb ser frem til å kunne starte opp sesongen i alpinbakken.

13.11.2007 -


På slutten av forrige sesong hadde vi noen diskusjoner om hvordan vi kunne få mulighet til anskaffelse av ny tråkkemaskin. Vi hadde planer om en kronerulling og det hele startet i en god dialog med Steinar Olsen ved Meldal Trykkeri, som laget noen reportasjer på Meldal.no og startet opp med å gi penger til formålet.
Løkken Alpinklubb laget så et brev som gikk ut til næringslivet i kommunen med oppfordring om å bli med på en kronerulling. Vi hadde en tråkkemaskin på hånden som hadde en pris på Kr.475.000,-

Responsen på dette brevet syntes vi var svært positiv.
Den nyopprettede tråkkemaskinkontoen i Meldal Sparebank ble større og større og vi såg snart at å gå til innkjøp av ny tråkkemaskin var en realitet. At det kom inn så mye penger som det gjorde, tar vi som et tegn på at det dugnadsarbeidet som legges ned settes pris på.
Nå står tråkkemaskinen klar til å lage gode forhold i alpinbakken til vinteren. Nå skal det ikke bli isete og hardt i bakken. Maskinens fres vil sørge for det.

Vi er en stor takk skyldig til de som har bidratt til at dette ble mulig.

De som har gitt penger til Løkken Alpinklubb er:
• Meldal Sparebank
• Meldal kommune
• Løkken Grubearbeiderforening
• Blilyst
• Simpro AS
• Chr Salvesen & Thams AS
• Løkken IF
• Meldal Trykkeri
• Rupro AS
• Trønderenergi AS
• Meldal og Løkken Verk Sanitetsforening
• Syrstadeng Bil AS
• Intersport Løkken
I tillegg ble det også gitt penger fra enkeltpersoner.

Tusen takk for god støtte.

På vegne av Løkken Alpinklubb
Olav R. Bergsrønning

Annonser


Medlemmer