Takk for oss


Redaktøren for www.meldal.no ble løst fra stillingen mandag 26.11.

30.11.2007 -


Jeg vil benytte denne anledningen til å takke for all velvilje som er vist både fra sponsorer og bidragsytere. Jeg mener portalen har fått en god start, men har vært meget arbeiskrevende. Det kreves både entusiasme og stor arbeidsinnsats for å holde en portal levende, det har vi forsøkt etter beste evne.
Brit vil takke for mange hyggelige og gode opplevelser i forbindelse med reportasjer til portalen.

De beste hilsner fra Brit og Steinar O. Olsen

Annonser


Medlemmer