Ta Utøya tilbake

Utøya

Vi er mange som fortsatt er i sjokk, forferdelse og ikke minst sorg over tragedien i Oslo og på Utøya. Mange enkeltpersoner og familier er rammet. Disse må nå stå i sentrum for vår medfølelse og omsorg.

30.07.2011 - Frode Langeng

Samtidig er det et klart budskap fra hele det politiske Norge: Kampen for de demokratiske verdiene skal styrkes. Terroren og hatet skal besvares med mer demokrati og mer åpenhet.

Utøya er et symbol for nettopp demokrati, åpenhet og ikke minst ungdommens engasjement for en bedre verden. AUF er tydelige på at de skal ta Utøya tilbake. Det arbeidet må begynne om ikke lang tid.

Utøya er AUF sin plass. Men svært mange ungdomsorganisasjoner har benyttet stedet til sommerleire, samfunnsengasjement og politisk debatt. Og ikke minst til sosialt samhold og felleskap.

Nye Utøya skal i enda større grad enn før bli et sted for alle!

I en tid som denne er det mange av oss som ønsker å bidra, på ulikt vis. Både med støtte i sorgen og støtte til å bygge videre på det demokratiske, åpne og varme Norge. Mange velger å delta i  dugnaden for å gjenoppbygge Utøya gjennom små og store økonomiske bidrag. Meldal AP kommer til å bevilge penger til dette arbeidet og vi oppfordrer både organisasjoner og enkeltpersoner i Meldal til det samme. Sammen bidrar vi til å ta Utøya tilbake.

Donasjon skjer til Utøyas vennekonto: 90010884941
 
Bård Bergsrønning
Leder i Meldal AP

utoya.jpg
 

Annonser


Medlemmer