Sykepleierforbundet 100 år

 
Markering av Norsk Sykepleierforbunds 110-årsjubileum på Meldal Helsetun - med uniformer fra ulike epoker.

21.09.2012 -
Norsk sykepleierforbund er 100 år i år. Dette er blitt markert på Meldal Helsetun med utstilling av sykepleieruniformer fra ulike tidsepoker.

De eldste uniformene på utstillingen eies av Anne Bjørkhaug Kvam, som ble utdannet sykepleier i mai 1942. Anne gikk på Menighetssøsterhjemmet i Oslo. Det er en svart festdrakt og en blåkjole med hvitt forkle som hun brukte når hun var i arbeid. Stiva hette, krage, belte og mansjetter hører med til dette antrekket, samt et armbind med logo på venstre overarm.

Sykepleiere

Kjolene til Kjellrun Orre og Kjellaug Hyldmo, som også gikk også på Menighetssøsterhjemmet, er med på utstillingen. De hadde også såkalt blåkjole til arbeidsantrekk. Kjellrun ble ferdig utdannet sykepleier i februar 1957 og Kjellaug i januar 1965.

Som menighetssøster i Trondheim hadde Kjellrun ei spesiell kåpe som hun brukte når hun for rundt på jobb.

Videre kan vi se uniformen til Anne Kari Havik, som er Røde Kors-søster utdannet i Trondheim. Hun ble ferdig sykepleier våren 1971. Anne Kari hadde også et blått kape med rødt fôr.

Berit Drugli Blokkum tok sin utdanning på Betanien i Oslo og var ferdig "søster" i 1984. Hun fikk også blåkjole, men nå som festdrakt. Den var tidligere brukt som arbeidsantrekk.

På bildet er Monica Skjølseth, som ble ferdig utdannet sykepleier fra Høyskolen i Sør- Trøndelag i 1994. Hun har på seg en festdrakt fra -94. Dette kullet var det siste kullet som fikk festdrakt i forbindelse med endt utdanning.

Som bildene viser, var arbeidsantrekkene som ble brukt helt til 1970-80 tallet, upraktiske og krevde både stryking og stiving før de kunne brukes. I dag kan vi bare slenge på oss en kittel og ei bukse fra fellesvaskeriet.

Beboere, besøkende og ansatte på Meldal Helsetun satte pris på utstillingen. Mange kjente seg igjen og kunne mimre om gamle dager.

Selve jubileumsdagen er 24. september 2012, og dette skal markeres stort i Oslo.

På bildene: Anne Bjørkhaug Kvam og Monica Skjølset

Annonser


Medlemmer