Studietur: "Økt verdiskapning i Bygdeservice"

 

Prosjekt "Økt verdiskapning i Bygdeservice " Sør- Trøndelag inviterer til studietur til Ørland Bjugn Bygdeservice SA.


26.04.2013 -

Turen foregår fra tirsdag 21.05 kl 13:00 til onsdag 22.05 kl 14:30.

Tema for studieturen er omsorgsarbeid og kvinnearbeidsplasser i Bygdeservice og tips om oppstart av slike tjenester.

Informasjon om turen: Programmet er tilpasset ankomst og avgangstider for Kystekspressen. http://www.kystekspressen.no/index.php?c=5&kat=Ruteinformasjon

Båten går fra Pirterminalen i Trondheim klokka 12:00 den 21.05. Retur er 22.05 med avgang fra Brekstad klokka 14:30, ankomst Trondheim kl 1540.

På Ørlandet reiser vi med buss. For den som vil ta bil ut, går det ferger hver time/halvtime, se fergetabellene: http://www.norled.no/uploads/documents/Ferjeruter/2013_Trondelag/Brekstad_Valset_2013.pdf

Overnatting på Ørland Kysthotell: http://www.kysthotell.no/

Frist for påmelding er 02.05. 2013.

Påmelding skjer via Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Egenandel kroner 1600,- inkludert mat og overnatting.

Velkommen!

Program tirsdag 21. mai

13.00 Registrering og lunsj

13.45 Siv Iren Stormo Anderson, Bjugn kommune. Hvorfor Bygdeservice

som samarbeidspartner i Inn på tunet løft prosjektet på helsesenteret?

14.15 Velkomst ved Bjugn kommune og presentasjon av deltakerne og lagene

14.45 Ørland Bjugn Bygdeservice SA, v/ Sonja Eggen Moe, Reidar Hernes mfl.

Litt om utvikling og kunder, type arbeid, avtaler, tilbud, priser, vaskemidler – utstyr,

hvordan skaffe kompetanse når problemer oppstår og bruk av vårt HMS- system.

15.45 Pause, kaffe og frukt

16.00 Ørland Bjugn fortsetter

16.40 Solfrid Skjeflo Jellum, daglig leder i Nes Bygdeservice SA som også driver med omsorgsarbeid og har mange kvinner i arbeid.

Solfrid er også nyvalgt styreleder i Bygdeservice Norge, som hun også vil si litt om.

17.40 slutt for dagen

19.00 Middag og samvær med medlemmer fra ØB Bygdeservice utover kvelden.

Program onsdag 22. mai

0800 Frokost og utsjekking

09.00 Buss til Fosen videregående skole i Bjugn, hvorfor bruker de Ørland Bjugn bygdeservice som vikarer på kantina og innenfor renhold? Vi får også orientering fra Fosen Resurs, litt om kurs, etterutdanning, realkompetansevurdering og muligheter for fagbrev.

10.15 Besøk på Bjugn Helsesenter, orientering om prosjektet og arbeidet med

aktivisering av beboerne.

11.00 Vi returnerer til Ørlandet og besøker

11.15 Byggmakker Fosen, her får vi kaffe og litt mat. Videre får vi orientering om

Deres erfaring med å bruke Bygdeservice til renhold og kundebehandling/

lagerarbeid.

12.15 Gårdsbesøk hos Aslaug Merket og Svein Jensrud som driver med ammekyr,

begge arbeider i Ørland Bjugn Bygdeservice. Vi passerer flere Inger Ann Berre,

Snorre Hoff, Dag Næsset, Anne Lise Valaas med flere.

Videre blir det en liten rundtur på Ørlandet.

13.00 Oppsummering og spørsmål. Eventuelle råd om oppstart av slike tjenester.

13.30 Lunch

14.30 Avreise ferge og båt

Annonser


Medlemmer