Snart lærling

 

Anders Hegvold fra Løkken Verk er for tiden utplassert hos Drugli Maskin as.

02.05.2007 -


Til sommeren er han ferdig med skolegangen i Åfjord og da skal han begynne som lærling hos Drugli Maskin as. Ved Åfjord videregående skole har han da gått 1 år på linja for anleggsmaskinfører og ser fram til å begynne som lærling hjemme på Løkken. Anders er 17 år, snart 18 og trives godt med sitt valg av yrke.

Annonser


Medlemmer