Sjelden salamander påvist i Meldal

 

Flere lokaliteter med sjelden salamander påvist i Meldal.


28.08.2012 -
Gjennom et kartleggingsprosjekt er det registrert flere yngleplasser for storsalamander i Meldal. Bakgrunnen for denne kartleggingen er at storsalamander for første gang ble registrert i Orkdal i 2011.

Det ble i sommer funnet en ny lokalitet i nærheten Svorkmo. I den siste tiden har Eva Tilseth som er ansvarlig for kartleggingen forflyttet seg til Meldal, hvor storsalamander tidligere ikke har vært registrert. Hun har foreløpig konsentrert seg om områdene mellom Storås og Laksøybygda, og har her hatt stor suksess. Bare i løpet av noen dager har hun fått påvist hele tre nye lokaliteter med storsalamander!

Storsalamanderen er oppført på den nasjonale rødlista for truede arter som sårbar. Arten lever i skog- og myrtjern og er truet av gjenfylling, drenering i forbindelse med skogbruk og av utsetting av ørret. Ørreten spiser salamanderlarvene, så ikke sett ut fisk i fisketomme vann der det kan være salamander!

Gjennom årets kartlegging er det også registrert to forekomster av den noe mer vanlige småsalamanderen. Disse er funnet i samme området nord for Storås, og i ei av tjønnene ble begge artene påvist sammen.

Dersom noen har tips om hvor det kan befinne seg salamander er det bare å ta kontakt med Odd Lykkja v/ Orkla Landbruk på tlf: 724 95 191.

Foto: Eva Tilseth

Red: AMS

Annonser


Medlemmer