Saniteten bruker 100 000 på barn og unge

 

100 000 sanitetskroner skal deles ut til barn og unge i Meldal. Søknadsfrist 20. april.


24.03.2012 -

Meldal og Løkken Verk Sanitetsforeninger har vedtatt å bevilge inntil kroner 100 000,- til lag og organisasjoner som driver med arbeid for barn og unge under 18 år i Meldal kommune.

Skriftlig søknad må innholde:

-Beskrivelse av hva laget /organisasjonen driver med.

-Siste års regnskap.

-Lagets/organisasjonens kasserer og bankkontonummer.

Søknadsfrist 20.april 2012

 

Søknad sendes til Aud Løfshus,

Såttågjerdet 2, 7332 Løkken Verk

 

 

Annonser


Medlemmer