Over 100 søkere til Foss Plater

 

Foss Plater på Amundmoen skal ha en ny produksjonsmedarbeider. Over 100 har søkt jobben!


21.03.2013 -

Foss Snekkeri sitt datterselskap Foss Plater på Løkken søkte nylig etter ny medarbeider i plateproduksjonen og fikk et ras av søkere til stillingen.

- Jo, det er faktisk over 100 søknader her, sier daglig leder Morten Foss. Han er veldig fornøyd med responsen og naturligvis glad for å ha mange å velge i. Bare siden tirsdag har han fått 31 søknader på bordet.

- Hvordan forklarer du denne store søkermassen?

- Nei, det kan jeg egentlig ikke forklare. Vi har alltid hatt god respons på våre stillingsannonser. At det skal være vanskelig å skaffe arbeidskraft, er ganske enkelt ikke sant ut fra vår erfaring. Nå skal det sies at vi i dette tilfellet søkte etter produksjonsmedarbeider uten fagbrev, rett og slett en praktiker, for å si det på den måten. Det har nok gjort sitt til at så mange har søkt.

- Hvem er det som har søkt, Morten Foss?

- Folk fra mange grupper; bønder, arbeidsløse, folk som vil bytte jobb - ja, kort sagt all slags folk.

- Norske? Utenlandske?

- Noen få utenlandske har søkt, ellers er det stort sett folk fra dalføret. De utenlandske er i hovedsak polske og har arbeid fra før.

- Hvorfor vil folk jobbe hos Foss Plater?

- Tja, si det. Jeg har absolutt inntrykk av at folk trives hos oss, og vi kan tilby det en kan kalle konkurransedyktig lønn.

- Hvor mye er det?

- Nei, det vil jeg ikke gå inn på. Konkurransedyktige betingelser - det er det vi tilbyr.

- Har dere bestemt dere for hvem dere vil ansette?

- Ja, vi skulle jo ha en fast ansatt og to vikarer. Vi har bestemt oss for hvem vi vil ha i fast stilling, og vi er vel også nokså bestemt på den ene vikaren. Nå må vi bare avgjøre hvem vi ønsker i den andre vikarstillingen, så er vi i mål, sier daglig leder Morten Foss i Foss Plater.

Foss Plater2Ønsket om en fast ansatt samt to vikarer i produksjonen av plater utløste et ras av søknader til Foss Plater.

Tekst: AMS 

Annonser


Medlemmer