Ordfører´n kokte suppe, og lensmann´ bakte flatbrød

 

Det var innbudt til ”Gjestebud” på låven hos lensmann Brynjar Einum i går kveld.

20.02.2007 -

Gjester fra frivillige lag og foreninger og næringslivet i Meldal fikk servert soddsuppe og en orientering om "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. (SLT). Utgangspunktet for SLT-modellen er at kriminalitet kan forebygges og bekjempes. Arbeidet rettes mot både enkeltpersoner og grupper i alderen 0 -18 år. Selv om de fleste barn og unge i Meldal klarer seg bra, er det noen som sliter. Slik som presset er blitt om å være slank og vellykket osv., kan det føre til rusproblemer og spiseforstyrrelser for begge kjønn, sa Kari Garberg. De ca. 40 deltakerne fra lag- og organisasjoner fra hele bygda, hadde flere forslag om tiltak. Det ble satt fokus på samarbeidet mellom heimen og skolen og at det er viktig at alle engasjerer seg i en slik sak. Det så ut til at ”båndene ble knyttet” slik invitasjonen hadde håpet på, og nettverket har fått en start. Det vil nok bli behov for å inkludere og integrere frivillige partnere i dette arbeidet.
Styringsgruppa består av ordfører Ingrid Skarstein, lensmann Brynjar Einum og ass. rådmann Roy Fritzon. SLT-koordinator er kulturkonsulent i Meldal kommune Kari Garberg.
Dette vil bli en ”dugnad” av kommunen og politiet med økonomisk støtte fra kriminalitetsforebyggende råd. (KRÅD)
Møtet var basert på Handlingsplan 2007 som var vedtatt i kommunestyret 15.2.2007.

Annonser


Medlemmer