Nytt medlemsmøte Løkken Utvikling

Bergmannskroa

Tirsdag 7. juni er det klart for et nytt medlemsmøte i Løkken Utvikling. Tema er som alltid knyttet til stedsutvikling, og det legges også denne gang opp til at alle som kommer skal være delaktig i diskusjonene.


05.06.2011 - Frode Langeng
Løkken Utvikling har medlemsmøte på Bergmannskroa den første tirsdagen i hver måned. Derfor inviteres det til nytt møte nå førstkommende tirsdag. På møtet for en måned siden møtte det mye folk, og tilbakemeldingene fra de som var til stede er utelukkende positive. Det gode med det møtet var at alle de fremmøtte deltok i diskusjonene, og således kom det frem mange nye og spenstige tanker og idéer. Håpet er at det også skal skje denne gangen.

Tema denne gang er knyttet til stedsutvikling. ”Hvilke trivselstiltak skal prioriteres?” er et av de konkrete temaene. Her er det nesten ikke begrensning i hva som igangsettes. Så er det opp til de som kommer på møtet å komme opp med forslag til konkrete tiltak.

Også denne gangen har Bergmannskroa lagt opp til at det er pizza-buffet til salgs for kr 150,-. Så middagen kan fortæres mens man sitter i møtet. Mer formelt skal ikke dette være. Møtet starter klokken 18:00.

Styret Løkken Utvikling

Annonser


Medlemmer