Nytt fra Meldal hørselslag

 

Fra styremøte den 1. november, er to-tre ting av offentlig interesse.

12.11.2007 -

1. Vårt årlige adventsmøte i Løvbytunet, finner sted :
Torsdag 6. desember kl. 17. Hit er alle velkommen -også om
de ikke er medlemmer. Kryss av i kalenderen!

2. Ny hørselshjelp i laget.
Thore Bjørnaas reiser på kurs i januar, og kommer igjen med
“kofferten”. Etter den tid vil han gjerne hjelpe folk som har problemer
med høreapparatet.

3. I forbindelse med “Julegata på Å” har hørselshjelpa Birgit Strand
“kontordag” i Å-stuggu tirsdag 11. desember kl. 12 - 14.
Dette er et forsøk vi vil prøve i hørselslaget for å imøtekomme noen
som prakkes med høreapparatet, eller som må skifte slange for eksempel.


Annonser


Medlemmer