Ny redaksjon i meldal.no

Britt Grete Moen (t.h.) og Anne Mari Svinsaas vil fra nå av utgjøre den daglige redaksjonen i meldal.no

Nå er det mye på gang i meldal.no! Ikke bare får nettstedet ny grafisk og redaksjonell profil i sommer; meldal.no skilter nå også med ny redaksjon der Britt Moen og Anne Mari Svinsaas vil ha det daglige ansvaret for at både utenbygds og innenbygds besøkende  får gode sider med informasjon, annonser og annet lesestoff.

09.06.2011 - Anne Mari Svinsaas

Både Britt og Anne Mari har ansvar for redaksjonelt stoff. Britt har for øvrig også spesielt ansvar for salg og for å serve annonsemarkedet.

Selv om de to damene i redaksjonen skal ha hovedansvaret for at besøkende får den informasjonen de forventer, vil vi også i framtida sette stor pris på innsendte bidrag fra bidragsyterne våre der ute. Dere har i mange år bidratt med spennende artikler og bilder fra naturen, fjellturer, kulturopplevelser, hobbyvirksomhet, nyhetshendinger og andre tema. Dette håper vi dere vil fortsette med, for dette er stoff vi vet blir lest! Dere er svært verdifulle bidragsytere!

Samtidig vil den tidligere redaksjonen fortsette å virke slik den har gjort. Vi vil også gjerne opparbeide et nettverk av tipsere. meldal.no skal bli et nettsted som i større grad enn før informerer om ting som skal skje i bygda og distriktene rundt. Vårt mål er at folk MÅ innom oss minst en gang daglig for å oppdatere seg på hva som skal foregå innafor kulturliv, organisasjonsliv, idrett, møter, ulike tilstelninger osv. Hvis vi skal nå det målet, er vi helt avhengige av at dere tipser oss om ulike arrangementer o.l. Det kan dere gjøre ved å sende epost til redaksjon@meldalsnett.no

Kanskje kan dere ta noen bilder også - når dere likevel deltar på et møte eller et arrangement? Kanskje dere i ettertid til og med kan skrive litt om hva som skjedde på arrangementet? Dette kan dere få hjelp til hvis dere vil, men det viser seg at mange der ute er godt skriveføre og tar gode bilder. Fortsett med det!

Innen en måneds tid skal meldal.no framstå i helt ny drakt. Grafikken, fargene, sideinndelingen, organiseringen av redaksjonelt stoff og annonser; alt blir nytt. For dere som er våre bidragsytere med redaksjonet stoff, vil mange av prosedyrene og funksjonene ligne på dem vi har i dag, så vi håper overgangen ikke blir så stor at den skremmer dere.

HUSK! Send oss epost hvis du har noe på hjertet eller hvis du vet om noe som skal skje - meldal.no er til for at så mange som mulig skal få vite så mye som mulig. Og ser du Britt eller Anne Mari, må du gjerne ta kontakt. De er meldal.no's forlengede arm ute i Meldals-samfunnet. Vi håper de er velkomne der de ferdes.

Ny redaksjon
Britt Grete Moen (t.h.) og Anne Mari Svinsaas vil fra nå av utgjøre den daglige redaksjonen i meldal.no

Annonser


Medlemmer