Næringsforeninga drøfter utviklingsmidler

 

Medlemmene i Orkladal næringsforening inviteres til temamøte på Bergmannskroa onsdag 19. desember kl. 16.00. Tema er: Næringsrettede utviklingsmidler, som er en av flere kompensasjonsordninger for bedrifter som ble berørt av bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift i 2004, 2005 og 2006.

10.12.2007 -
Mer informasjon på www.onf.no

I invtasjonen til medlemsbedriftene heter det følgende:

Som et ledd i arbeidet med å konkretisere bruken av restmidlene av næringsrettede utviklingsmidler inviterer Orkladal Næringsforening til møte:

Onsdag 19. desember kl. 16.00 på Bergmannskroa på Løkken Verk
Vi starter møtet med middag, og menyen er:
Lutefisk (gi beskjed til kw@orkladal.no dersom du ønlser annen mat)

Påmelding innen den 14.12.2007 til kw@orkladal.no eller
telefon 928 44 442.

På møtet må vi bestemme bruken av ”restmidlene” i 2008 og 2009, se vedlagte oversikt.

Vi utfordrer alle til å tenke gjennom aktuelle tiltak i henhold til de avklarte hovedområdene som bl.a.: markedsføring, kompetanseheving (temakvelder/kurs) og tilrettelegging.

Vel møtt!


Annonser


Medlemmer