Miljøbensin best både for motorsaga og brukeren

 

Produktspekteret blir stadig større ved landbruksavdelingen ved Syrstadeng Bil AS på Storås.

05.02.2007 -

Dette er blitt gjort etter ønske fra brukerne, sier Arnt Kvam. Bedriften har serviceavtale med Felleskjøpet på landbruksutstyr, og de håndterer alt fra motorsager til snøscootere. Arnt står for salget, og Øyvind Haugen tar hånd om reparasjonene på landbruks- og småmaskiner. Det har vært stor teknologisk utvikling på traktorer, noe som stadig krever ny kunnskap. Tilgang på kursingen får de også gjennom Felleskjøpet. Arnt anbefaler miljøbensin til to-taktsutstyr, da det er best for utstyret samtidig med at brukeren får en helsemessig vinning. Det blir samme kvalitet og riktig blanding på drivstoffet hver gang, noe som gir riktig smøring til motoren.
Utviklingen i landbruket gjør at det blir færre aktører, men at de som blir igjen blir stadig større. Endringene i regelverket for snøscooterløyvene har fått liten betydning for Syrstadeng Bil AS, da de i hovedsak leverer arbeidsscootere og hyttescootere, og ikke de store ”racerkjøretøyene”. Bedriften har således flere ben å stå på, og Arnt berømmer samarbeidet med Bygger´n. De forsøker etter beste evne å utfylle hverandre, og det må være lurt når kunden skal stå i sentrum.


Annonser


Medlemmer