Meldal kommunes utviklingsplan

 

Meldal kommunes utviklingsplan rulleres med jevne mellomrom. Nå skulle det gjøres et arbeid for å se på hva som er viktigst å prioritere i 2007 og 2008.

22.03.2007 -

Utviklingsplanen er ment som et verktøy for å utvikle kommunen slik at det blir flere arbeidsplasser. Den ble delt i fem områder og arbeidsgrupper ble satt i arbeid for å foreslå viktige tiltak på hvert sitt område. Gruppe 1 så på hva som er viktigst for å få til arbeidsplasser, gruppe 2 vurderte tiltak som har med infrastruktur å gjøre og gruppe 3 konsentrerte seg om kompetanseutvikling. Gruppe 4 hadde fått markedsføring av kommunen som tema og skal folk komme til Meldal og trives, må det legges til rette for fritid og opplevelser og gruppe 5 skulle foreslå tiltak innen kunst og kultur.

Aud Inger KalsethAnnonser


Medlemmer