Meldal, - en dal med muligheter

 

meldal.no

30.03.2007 -

Steinar Olsen er engasjert som redaktør i portalen. Han har gjort en kjempejobb med etablering og utforming av plattform, innlegging av data, oppdatering av informasjon, medlemsverving og mye mer.
Han har noen journalistmedhjelpere (takk til dere !), men det trenges mange flere! Alle oppfordres til å bidra med stoff som forteller hva som rører seg i og utenfor bygda.
Portalen skal leve, og være en interessant informasjonskanal for og om meldalinger, hjemme og ute. Starten har vært meget god, opptil 1200 nettbrukere besøker daglig meldal.no.
Men skal den positive utviklingen fortsette, må som sagt flere bli med !
Nå har alle muligheten til å bli journalister, slik at innslagene blir enda bredere og flere fremover. Skriv din historie, send denne sammen med ett eller helst to bilder som innlegg til redaktøren!


Målet er å tilrettelegge for bredest mulig informasjon om Meldal. Det kan være nyttig informasjon for skoleelever, utflytta meldalinger, tomtesøkere, hytteeiere, fiskere, naturelskere, matelskere, historieinteresserte og alle andre. På markedsplassen kan du selge eller kjøpe. Andre tilbud vil komme etter hvert.

Næringsliv, handelsstand og servicebedrifter vil få anledning til å presentere sine virksomheter og produkter, og å få markedsført Meldal som en god bo- og oppvekstkommune. Dette er viktig informasjon i arbeidet med å skaffe gode medarbeidere til ledige jobber.
Kort sagt, en portal for bredest mulig informasjon om, i , til, rundt og fra Meldal.

Portalens viktigste inntektsgrunnlag er medlemskontingent fra bedrifter, lag, foreninger og privatpersoner. Medlemskontingent og annonseinntekter må dekke driftskostnadene.
Det er meget positive tilbakemeldinger fra næringslivet. Medlemsskap er tegnet og vi har fått gode annonsører. Og flere kommer etter hvert som vi tar kontakt. Tusen takk for det!

Vi savner lag, foreninger, organisasjoner og privatpersoner som medlemmer. Vi trenger også dere som medlemmer i meldal.no ! Se prislisten på markedsplassen for mer informasjon.


Bidra med stoff !

Dette skal vi få til sammen i
Meldal, - en dal med muligheter !

Hilsen styret i meldal.no
Annonser


Medlemmer