Meldal - en attraktiv kommune

 

Meddalingannj vil bli flere. Kommunen ønsker en balansert vekst, og appellerer til alle gode krefter for å markedsføre Meldal som den beste kommunen å bo og vokse opp i, arbeide og etablere seg i. - Vi scorer mest når det gjelder kvaliteter for å bo og vokse opp, men vi har utfordringer med hensyn til nyskaping av arbeidsplasser. Men vi har en plan, sier sektorleder for utvikling og drift, Morten Rødningen.

14.12.2007 - Marit Mjøen

MortenRodningen_1.jpgUtfordringen ligger klar: Sektoren er en ressurssektor som driver, utvikler og legger kommunen til rette for at innbyggerene og andre i Meldal skal kunne bo og virke i Meldal kommune under gode, trygge og rene omgivelser både i arbeid og i fritid.

- Det er i alle fall viktig å ha nyhetskanaler ut slik at folk flest blir oppmerksom på Meldals mange kvaliteter og at det skjer mye her. En nettportal som www.meldal.no er kjempeviktig. Det at Medalsavisa kommer ut i papirform med lokalnytt til alle dem som ikke har tilgang på internett, er også viktig. Lokalavisas rolle er en annen side av samme sak. Totalt sett har Meldal mange kanaler for informasjon og markedsføring. De beste markedsførerne er likevel meldalingene selv som ved å formidle trivsel og tro på framtida, vil gjøre Meldal enda mer interessant, sier han.

Siste måling viser 3 903 meldalinger. Vi ønsker å passere 4 000. Dette er selvsagt ikke gjort over natta ... Politikerne og administrasjonen i kommunen har felles planer og felles mål, og jobber systematisk for å oppnå resultater.

Vei og transport
Mesta og Hitra kranservice ved Skjøtskifte. Foto: Marit Mjøen- Et viktig element for oss er f.eks en bedre veiløsning nordover ned Klingliene. Rv 700 i dette området er en flaskehals for næringslivet som trenger gode tranportårer. Vi har jobbet lenge for å komme med i Norsk Veiplan og få midler over statsbudsjettet til et veiprosjekt på Skjøtskiftet. Sist myndighetene bevilget veipenger, ble vårt anlegg til mellom 10 og 11 millioner strøket til fordel for et prosjekt i Gauldalen. Nå jobber vi for å få Rv 700 med i neste veiplanperiode 2010-2019, sier Morten Rødningen.

Arbeidet med ny vei i Klingliene er delt i flere prosjekt. Det første gjelder ny trase ved Skjøtskiftet som vil eliminere den vanskelige sistesvingen fra brua på toppen. Selv om neste veiplanperiode er den neste store bevilgningsmuligheten, er det ikke umulig at fylkespolitikerne kan framskynde Meldals sak. Alle planer er klare. Bare pengene kommer på plass, kan spaden stikkes i jorda.

Kulturbasert næring
- Dette prosjektet viser at vi har utfordringer skal vi gi næringslivet optimale forhold. Rammevilkår og infrastruktur er en ting, en annen side av saken er kreativitet og nyskaping. Meldal er jo et glimrende eksempel på hva kreative sjeler kan skape. Takket være Sveinung Sundli og hans stab har Storåsfestivalen satt Meldal på verdenskartet og gir grunnlag for kulturbaserte næringer, sier Rødningen.

Annonser


Medlemmer