Mange nye skribenter på meldal.no

Anna Dombu og Mari Voll Dombu vil skrive om Meldal BU.

15 vordende skribenter deltok på skrivekurs hos meldal.no tirsdag.


17.10.2012 -
Noen var der som representanter for sine respektive frivillige organisasjoner, noen for arbeidsplassen sin og noen som privatpersoner. Felles for dem alle er at de gjerne vil lære mer om hvordan de enklest og på best mulig måte kan publisere artikler og annen informasjon på nettportalen meldal.no

Marit Mjøen innledet om meldal.no sin formålsparagraf om å "markedsføre Meldal". Mjøen instruerte sammen med styreleder Magne Vullum om hvordan kursdeltakerne kan legge inn bilder og tekst, skrive artikler og ikke minst legge inn arrangementer i kalenderen "Hva skjer?".

 Redaksjonens ressurser kan brukes på å skrive nytt stoff, og flere bidragsytere vil bety mer variert stoff og enda bedre kvalitet på meldal.no

Diakon og innsenderkurs 006Helga Romundstad (Laksøyan Grendahus og seg sjøl), Rannveig Karlsen (Å Samfunnshus), Kari Ingeborg Lund (Meldal Sanitetsforening) og Sigrun Sæther (Meldal kommune).

Diakon og innsenderkurs 005Olav Dombu og Marit Bjerkås (Meldal kommune) og Anne Grut Syrstad (Meldal Bygdemuseum) følger med fra første rad. Vibeke Mehlum, Erik Einum, Kjetil Solli og Hans Andersen likeså på bakerste.

 

Tekst og bilder: Anne Mari Svinsaas

Annonser


Medlemmer