Malmleterne er i gang

 

Dette laget fra australske Drake Resources Ltd. er nå i gang med malmleting på bakken etter at kartlegginger og målinger ble gjort fra lufta sist sommer.


11.03.2012 -
Geolog og kjentmann Gudmund Grammeltvedt er med det australske selskapet som konsulent.
- Og hva er det egentlig dere jobber med nå, Gudmund Grammmeltvedt?
- Nå følger vi opp ned bakkemåling av de såkalte anomalier (steder der målingene indikerer at det finnes malm) som helikoptermålingene har gitt oss. Vi må blant annet finne ut hvilke "ledere" som for eksempel inneholder bare vasskis, men som likevel har gitt målinger som indikerer malminnhold *.

- Hva måler dere?
- Vi prøver å finne ut hva lederne består av - om de inneholder drivverdige forekomster av kobbemalm og/eller sink, som er det vi er ute etter. Noen ledere viser seg å ikke ha noen interesse for oss. Hvis vi finner kobber og sink, må vi fortsette analyser og målinger og finne ut hvor store forekomster vi har, og vi må også måle hvor dypt denne forekomsten ligger, sier Grammeltvedt.

Gudmund Grammeltvedt

Gruppa består av fire geologer og to geofysikere. Sistnevnte kategori er de som tolker de fysiske målingene, mens geologene arbeider med å finne ut hvor sannsynligheten er størst for å finne drivverdig malm ut fra de geologiske forholdene i området. Til dette arbeidet bruker de blant annet borekjerner fra NGU på Moshaugan. Helikoptermålingene, som ble gjort sist sommer, er det geofysikerne som analyserer, og det er et stort område som er kartlagt.
- Ja, hele området mellom Dragset-gruva og Malmberget i Melhus skal være kartlagt. Vår jobb er altså å supplere helikopterdataene med nye målinger på marka, forteller Gudmund Grammeltvedt.

Gudmund og resten av gruppa fra Drake Resources Limited skal i hvert fall jobbe i Meldal fram til ca. 26. mars, men det kan også hende at de må bruke påskehelga til å gjennomføre arbeidet sitt. Karene fra Australia hutrer litt i sludd- og snøværet på Løkken, men gleder seg likevel til oppholdet.

- Når kan vi få vite om Drake Resources har funnet drivverdig malm i Meldal?
- Det kommer til å ta lang tid - kanskje mange år. Dette er ikke gjort over natta, smiler geolog, kjentmann og konsulent Gudmund Grammeltvedt.

 

* Med malm mener man en bergart som inneholder en så høy konsentration av metaller at den er drivverdig.

 

Tekst og bilder: Anne Mari Svinsaas

Annonser


Medlemmer