Løkken Verk Sanitetsforening

 

Årsberetning 2006

07.03.2007 -
Styret 2006:
Leder:Aud Løfshus
Nestleder: Astrid Åsløkk
Kasserer: Ingebjørg Brøndbo f/Aashild Gabrielsen
Sekretær: Dagny Romundstad


Styremedlemmer:
Leder i Kløverkveld: Astrid Høyem
Leder i Bergugla: Toril Møkkelgård
Styremedlemmer for Kløverkveld: Ingeborg Andreassen, Haldis Lauritzen
Husstyret i Sanitetshuset: Sigrid Stenseth


LVS består i dag av to aktive arbeidslag med til sammen ca 180 medlemmer. Vi har tre æresmedlemmer, Ingebjørg Brøndbo, Kari Grammeltvedt og Arna Nordstrøm. Det er avholdt 10 styremøter.
I forbindelse med sentral innkreving av medlemskontingenten og forhøyning har vi mistet en del medlemmer og mange har blitt passive medlemmer. Det er et minus for vår forening at det blir så mange passive medlemmer på grunn av stemmeberettige. Det er bare de som betaler full kontingent som har stemmerett.

Årsmøtet 2006 ble holdt i Løvbytunet 7.03.06. Ca 25 stk var møtt frem. Møtet startet med innslag fra Kulturskolen før vi åpnet årsmøtet i 2.etg. Aud ønsket velkommen og leste et dikt av Sigrid Åsheim. Vi tente lys for å minnes de som var gått bort og sang ” Kjærlighet fra Gud:” Årsmelding og regnskap ble lest av sekretær og kasserer. Begge disse ble godkjent uten anmerkninger. Aud orienterte om et osteoporosemøte for helsepersonell på Helsetunet 30.03.06 og åpent møte om osteoporose i Løvbytunet samme kveld. Hun snakket også om at kontingenten ble forhøyet fra 2006 og at leder i den forbindelse har sendt brev til alle medlemmer om forhøyelsen og hvilken måte den skulle innbetales på. Og om passive og aktive medlemmer. Til slutt orienterte hun om hvor langt restaureringen i Sanitetshuset var kommet. Det var valg på nestleder og sekretær. Astrid Åsløkk ble valgt til ny nestleder. Grete gikk ut av styret og Aud takket for godt samarbeid og overrakte blomster og en lysestake i Trønderkjeramikk. Dagny Romundstad ble gjenvalgt som sekretær for to nye år. Som revisorer ble Else Svinsås og Per Eriksen valgt. Da var det ikke flere saker på programmet og vi gikk til kaffepause.
I 1.etg. fikk vi servert snitter og bløtkake. Vi sang ”Å leva det er å elska” før Tone Vagle Østvold holdt et foredrag om psykisk helse hos barn og unge. Det var loddsalg og det kom inn kr 1.380. Som avslutning holdt Kirsti S. Kristiansen en kort andakt over temaet ”Guds ansikt” og vi sang ”Vår tanke er fri” og ”Hver dag er en sjelden gave”. Tilslutt takket lederen for oppmøte og ønsket vel hjem.

INNTEKTSBRINGENDE ARRANGEMENT:
Salget av årets fastelavensris innbrakte kr 10.349,50. Også i år har vi solgt maiblomster på Samvirkelaget og det ga kr 3.678. LVS deltok to dager på Bergmannsdagene og samlet inntekt ble kr 17.990. Medlemmene har solgt lodder for lands- og fylkeslotteriet. Årets julemesse gikk over to dager og samlet inntekt ble kr 37185.

VELFERDSARBEID:
Sammen med MSF arrangerte vi åpent møte om osteoporose i Løvbytunet 30.03.06. Torbjørn Olstad fra Osteoporoseforeningen var der og holdt innlegg om behandling av osteoporose i praksis. Tidligere på dagen var det opplæringsmøte for helsepersonell med god oppslutning.
Også i år har vi hatt onsdagsklubb på Ansver. Til sammen hadde vi 8 kvelder med juleavslutning den 6.des. Gunnar Gabrielsen spilte gitar og sang, noe som var veldig populært. Den 19.juni hadde vi sommeravslutning og innvielse av Sanitetshuset etter oppussingen.
Erik Steigen fortalte gamle historier og Liv Marit Vinje og Irene Snuruås fremførte vakker sang.
Også i år har LVS delt ut midler til ulike formål. LEVE – foreningen for etterlatte ved selvmord har fått kr 5.000. Furumo omsorgsbolig kr 2.500 til deltagelse på vinterleker for psykisk utvh. Vi har støttet M.V.Skole med kr 3.000 til E

Annonser


Medlemmer