Løkken Verk på lista over reisemål for TV2

 

TV2's magasin "God morgen Norge" skal reise rundt og lage reportasjer fra ulike steder i Norge. Løkken Verk er på lista.


02.03.2012 -

Serien heter "Mitt Norge".

- Hvor skal vi reise, spør TV2 og overlater til det norske folk å velge mellom de ulike alternativene. I Sør-Trøndelag er alternativene Løkken Verk, Frøya, Råkvåg, Selbu og Stokkøya. - Bli med og stem fram ditt favorittsted i Sør-Trøndelag. I løpet av 2012 skal vi besøke alle fylkene i dette fantastiske landet vårt. Men vi trenger din hjelp til å bestemme hvor i fylket vi bør dra, sier fjernsynskanalen.

Slik presenteres Løkken Verk:

Løkken Verk er et tettsted i Meldal kommune. Bygda oppstod da det i 1652 ble funnet kobbermalm i området. Malmforekomsten var på rundt 30 millioner tonn, og var den største forekomsten av kobberholdig svovelkis funnet i Norge. Det var gruvedrift i området fra 1654 til 1987, altså 333 år med gruvehistorie! Løkken har en spennende historie knyttet til gruvedrift. Thamshavnbanen var Norges første elektriske jernbane med gods- og persontrafikk, og er i dag verdens eldste vekselstrømbane som fortsatt er i drift.

Her kan du stemme:

http://www.tv2.no/gmn/hvor-skal-vi-reise-3720397.html

 

(Red.: AMS)

Annonser


Medlemmer