Løkken iLive inviterer til temakveld

 

Industrihistorien som ressurs i utviklingen

21.03.2007 -

Industrimuseet torsdag 22. mars kl 19.00
Regional utvikling på en industrihistorisk kulturarv, Løkken Verk fra 1654-2054.
Industrihistorien er et av våre fortrinn med Thamshavnbanen som godt symbol og bindeledd mellom fortid- og framtid.

Riksantikvaren ved Bjørn John Koksvik
Vår unike historie er en viktig kvalitet i utviklingen av tettstedet Løkken Verk.
Hvilke muligheter ser riksantikvaren?

Innlegg ved ordfører Lysholm i Orkdal
Hva kan vi lære av historien i vårt videre arbeid?

Det vil bli mulighet til spørsmål og innlegg.

Vel møtt!!

Annonser


Medlemmer