Konfirmasjon

 

De to siste helgene i mai har det vært konfirmasjon i Meldal og på Løkken, 21. og 28.mai. Til sammen var det førti flotte ungdommer som ble konfirmert, tjue fra hvert sted.


30.05.2011 - Magne Vullum

Vi som var til stede opplevde gudstjenestene som fine og høytidelige. På Løkken hadde vi to gudstjenester for å få bedre plass, og det fungerte greit. Ledere og konfirmanter har hatt mange sammenkomster, og er blitt ganske godt kjent i løpet av året, noe som gjør at det blir litt rart å avslutte. Samtidig er det konfirmasjonen som er målet, og det er viktig at det blir en fin og minnerik dag for alle.

De to siste åra har vi hatt Martin Lund som konfirmantprest, en ungdommelig og engasjert prest som har mye å gi, og er godt likt av konfirmantene. Dessverre flytter han sørover i løpet av sommeren, og som takk for innsatsen fikk han overrakt blomster fra menighetsrådene på den siste gudstjenesten.

De som medvirket i gudstjenestene var
Meldal: Prest Martin Lund, organist Gretha Loe, Marit Syrstadeng, Laila O. Syrstad, Linda Solberg, klokker Inger S. Ofstad, kirkeverter Sverre Lo og Ragnhild Moe.
Løkken: Prest Martin Lund, organist Ingrid Svinsås-Loe, Laila O. Syrstad, Aron Furuhaug, klokker Jan Inge Holm, kirkeverter Marianne Hilstad og Annbjørg Løfshus

Laila O. Syrstad

Konfirmasjon
Konfirmanter Løkken

Konfirmasjon
Konfirmanter Løkken

Konfirmasjon
Konfirmanter Løkken

Konfirmasjon
Konfirmanter Meldal

Konfirmasjon
Konfirmanter Meldal

Annonser


Medlemmer