Kommunen støtter meldal.no


Meldal kommune har innvilget kr 200 000 over to år for markedsføring av næringslivet i Meldal på meldal.no

20.04.2013 -

 

- Hvorfor støtter Meldal kommune meldal.no, ordfører Are Hilstad?

Are Hilstad- Formålet med støtten er å sette meldal.no i stand til å drive mer med profilering av lokalt næringsliv og med næringsjournalistikk. Dette koster penger, gjennom økt tidsbruk og dermed mer lønnsmidler. Der går nå kommunen inn med midler over to år.

- Det er ikke ment som et varig tilskudd, men for å bidra til et løft de neste to årene. Håpet er at næringslivet selv med dette blir enda flinkere til å bidra selv, med å sende inn saker og bidra til oppdatert info og nyhetssaker fra sine virksomheter.

- Økt profilering og flere saker som informerer om alle våre spennende næringsaktører har en positiv omdømmeeffekt. Kjennskap og stolthet om mange av våre bedrifter og næringsvirksomheter er viktig. Fra kommunens side er det et ønske om at vi framstår som den næringskommunen vi er. Det kan i seg selv tiltrekke seg flere virksomheter og styrke de eksisterende.

- Men dette er ikke kommunens oppgave alene å bidra til. Vi styrker her et verktøy, men bedriftene må selv også vite å benytte seg av det. Jeg vil oppfordre bedriftslederne til å bli flinkere om å fortelle om smått og stort i sine virksomheter, gjerne gjennom meldal.no. Om det er nye investeringer, ansettelser, resultater eller andre ting som kan være interessant for innbyggerne kjenner til, vi må bli bedre til å fortelle de gode historiene i Meldal. Det gjelder også innenfor vårt aktive næringsliv, avslutter ordføreren.

Styreleder i meldal.no SA, Marit Mjøen, sier næringsstøtte til en virksomhet som driver med kommunikasjon og informasjon, er moderne gjort av kommunen og en utfordring for meldal.no.

marit- Kommunen støtter virksomheten vår ut fra nettstedets klare formål: "..jobbe for å markedsføre kommunen Meldal, dens næringsliv, lag og foreninger og hvilke muligheter som finnes i kommunen for innbyggerne". sier Mjøen. - Kommunens støtte gjør meldal.no i stand til å engasjere daglig leder slik at kontakten mellom nettstedet og næringslivet skal bli bedre. I tillegg kan vi utvikle vårt redaksjonelle produkt som et levende nettsted for meldalinger og andre som er nysgjerrig på det som skjer her.

 

 

Annonser


Medlemmer