Karl Inge legger smalfilm over på DVD

 

Karl Inge Jensen vokste opp i Knut Hamsuns rike, på Hamarøy. Det er nok der han fant sin lidenskap i naturen.

23.02.2007 -

Han utdannet seg til agronom i Bodø og Mosjøen, og jobbet en tid ved høyskolen på Ås. I 1978 kjøpte han seg gardsbruk i Hoston, hvor han drev melk- og kjøttproduksjon. Da Meldal kommune utlyste stillingen som bestyrer ved Mogset gård, fikk han denne stillingen. Gardsdrifta og produksjonen ble den samme, men på Mogset ble han lønnet av kommunen.
Fra 2000 fikk han forpakte gården, noe som ga en friere rolle. Kommunen ønsket imidlertid å selge gården, men Karl Inge syntes at prislappen var for høy til at han kunne kjøpe. Siden den gang har han jobbet som avløser, og kombinert det med filming. Så interessert som han var i natur, foto og video, sendte han noen naturklipp til Midt-Nytt. Disse ble brukt, og han har etter den tid blitt tilkalt for å skaffe videomateriale når det er hendelser i nærheten, men det mangler mye på at det kan være et levebrød. Han har skaffet seg profesjonelt utstyr både til filming, klipp og redigering, og lagde for en tid tilbake en video for trevarebransjen.
Han kan med letthet legge gammel smalfilm og videokassetter over på DVD, og forteller at kvaliteten blir atskillig bedre. Det er ikke slik at eldre menn blir så mye penere, men vinterbleike personer kan selvfølgelig bli litt påskebrune i en fei, sier Karl Inge.

Annonser


Medlemmer