Husk årsmøte!


meldal.no mottar mange bidrag fra folk utenom redaksjonen - takk og lov! Nå vil vi gjerne gjøre dette mer lettvint. Vi arrangerer skrivekurs for bidragsytere og andre interesserte tirsdag 16. oktober klokka 18.00. Gratis pizza!

Vi minner igjen om at andelseierne inviteres til årsmøte i meldal.no BA mandag 12. mars kl. 20.00 i Næringslivets hus på Løkken.


10.03.2012 -

Vanlige årsmøtesaker. I tillegg må det vedtas ny organisasjonsform og vedhørende nye vedtekter.
Myndighetene har bestemt at organisasjonsformen BA skal opphøre innen utgangen av 2012, og alle må da innen utgangen av året ha endret til annen organisasjonsform

Styret i meldal.no BA

Annonser


Medlemmer