Her har dere fått til ei fin nett-side

 

Likevel vil jeg uttrykke skuffelse over at pairutgaven av Medalsavisa ikke lenger eksisterer.

28.03.2007 -
Jeg skjønner situasjonen dersom det var slik at kommunen ikke lenger ville stille opp med økonomisk støtte, men det er jo ikke alle som har internett samband !!
Oversender en oversikt over besøkende på fjelltoppen Mjukinn gjennom de siste 25 år.

Med vennlig hilsen

Svein Hugaas, Flatåsen

Mjukinn
Mjukinn er en fjelltopp i Meldal kommune ikke langt fra grensa mot Rindal.
Mjukinn er 732 m. over havet og er mye besøkt både sommer og vinter av hyttefolket i nærheten og turfolk fra omliggende områder.
Fra 1982 har vi sammen med meldalingen Johan Bergeng foretatt registreringer og premiering av en person som utropes som Mjukinn-vinner hvert år.
Etter at Johan Bergeng gikk bort i 1995 har vi stått for skifte av bok på Mjukinn nærmest hvert nyttårsskifte. Likeså foretar vi ei trekning på en av de registrerte ”turistene ” som får overlevert en minnepremie med inskripsjon.

Ved gjennomgang av alle bøkene fra 1982 frem til 2005 kan man lese interessante besøkstall :

1982 : 1026
1983 : 774
1984 : 661
1985 : 538
1986 : 531
1987 : 610
1988 : 798
1989 : 672
1990 : 736
1991 : 778
1992 : 877
1993 : 854
1994 : 710
1995 : 785
1996 : 721
1997 : 533
1998 : 597
1999 : 706
2000 : 753
2001 : 671
2002 : 896
2003 : 937
2004 : 1499
2005 : 815
2006 : 1415

I løpet av 25 år er det registret 19823 personer – gjennomsnitt pr. år : 792


Det er mange måter å lese og tolke slike registreringer på. Det kan være gode og mindre gode værmessige år. Tidlig og sen vår spiller inn. Mjukinn er i første rekke en topp som besøkes på barmark.
Året 1982, for eksempel, var et værmessig førsteklasses år med mye godvær til langt utpå høsten.
Rekordåret 2004 var også et godt værår. I tillegg var toppen med på kjentmannsopplegg både i Meldal og Rindal.

Trekning av Mjukinnvinner for 2006 ble foretatt sist helg og vinneren ble:
Erlend Grut Hilstad

Med vennlig hilsen

Sissel og Svein Hugaas
”Furuly ” ved foten av Mjukinns toppAnnonser


Medlemmer