Har du litt ekstra tid?

 

Kan DU tenke deg å hjelpe Meldal Frivilligsentral en gang i måneden?


20.03.2012 -
Vi sliter litt med å skaffe nok sjåfører til hjemmeboende som gjerne vil på dagsenteret en gang i uka. Spesielt på Å og i Nerbygda (Storås og Drogsetmoen) går dette arbeidet seint.

Vi har imidlertid tru på den gode og hjelpsomme dugnadsånden hos folk, så vi prøver igjen!

Torsdag mellom klokka 11.00 og 14.00 har vi et sosialt opplegg på Meldal Dagsenter. Her treffes folk fra hele bygda til et trivelig lunsjmåltid, samtale og ulike aktiviteter. De som kommer hit, er hjemmeboende eldre og uføre. De har svært små muligheter til å komme seg ut på egen hånd - det er derfor vi appellerer til det gode i sambygdingene våre.

For brukerne er dagsenteret et velkomment avbrekk i en hverdag som, i hvert fall for en del, kan virke ensom og ensformig til tider. For noen er ensomhet faktisk en del av hverdagen. Derfor er disse torsdagene på Meldal Dagsenter svært viktige. "Helseforebyggende tiltak" er et populært begrep for tida, og her passer dette ordet perfekt. Vi som jobber med Dagsenteret ser hvor viktig dette treffet er som helseforebyggende tiltak.

Derfor håper vi at nettopp DU kan være en del av dette. DIN oppgave blir å ta på deg kjøring en gang i måneden (eller sjeldnere hvis mange nok melder seg som sjåfører!), og da har du ansvar for å frakte brukerne til Dagsenteret til kl. 11.00 og å hente dem igjen ca. kl. 14.00 og skysse dem heim.

Her på Meldal Frivilligsentral lager vi turnuslister slik at DU i god tid vet når du har kjøring. Det er også mulig å bytte hvis det slett ikke passer.

Kan DU tenke deg å hjelpe til? Ring meg, så tar vi en prat!

 

Hilsen fra Meldal Frivilligsentral

meldal frivilligsentral_300px

Anne Mari Svinsaas, daglig leder

Telefon: 908 47 420

Epost: post@meldal.frivilligsentral.no

 

Annonser


Medlemmer