God befolkningstilvekst i Meldal

 

Med en vekst på 47 innbyggere i 2012 er Meldal kommune langt foran SSB's prognoser.


21.02.2013 -

Befolkningsveksten i Meldal fortsetter. I 2012 økte befolkningstallet fra 3924 innbyggere til 3967.

- Fortsetter det slik, passerer vi 4000 innbyggere allerede i år, og ikke i 2017 som SSB (Statistisk Sentralbyrå) sine prognoser sier. Fødselstallene i 2012 var også gode. 45 fødte meldalinger er det nest høyeste de siste 10 årene. Og ettersom vi også har større tilflytting enn utflytting så betyr det at vi får en del store årskull med unger i både barnehager og skoler i åra framover. Det er utfordringer vi må ta høyde for, sier ordfører Are Hilstad i Meldal.

- Ja, hva er det egentlig Meldal kommune må ta høyde for de nærmeste årene hvis veksten fortsetter, Hilstad?

- Først og fremst må vi ta inn over oss at barnehagenes kapasitet er sprengt, og dette må vi gjøre noe med. De nærmeste årene er det barnehageutbygging vi må satse på. Store barnekull tilsier naturligvis at vi må ha større og flere barnehager. Vi har også relativt stor tilflytting til kommunen og vil merke dette i årene som kommer. Nå er vi allerede inne i en prosess der vi planlegger nytt med tanke på det antallet barn vi nå ser ut til å få.

- Hva med den nye Meldal barne- og ungdomsskole, vil den være stor nok i framtida?

- Vi må forstå at skolen ble planlagt for noen år siden, og prognosene var helt andre den gangen. Nå har vi jo justert en del underveis i byggeprosessen, så per i dag er det ikke noe som tilsier at vi får plassmessige utfordringer i nyskolen, sier Are Hilstad, ordfører i Meldal.

 

Se andre tall for Meldal kommune på Kommunal_statistikk_2012.pdf

 

 

 

Annonser


Medlemmer