Frivilligsentralens nye styre og årsmelding

 

Joar Lyngen, Hasifah Solstad og Kari Fjellstad Kvam (vara) er nye styremedlemmer i Meldal Frivilligsentral.


27.03.2012 -

Det nye styret ser slik ut:

 Kjell Dalheim (leder)

Unni Møkkelgård Resell (kommunens representant)

Monica Belsvik Brandås

Hasifah Solstad

Joar Lyngen

Varamedlemmer: Magne Grøset, Lars Snoen og Kari Fjellstad Kvam.

Valgkomité: Per Sørløkk, Kjellrun Orre, Thorbjørn Strand.

 Årsmeldingen for 2011 finner du her ÅRSMELDING 2011.pdf

 

Annonser


Medlemmer