”Folkefjøset” har livets rett

 

Kåre Syrstad i Meldal har foretatt moderate investeringer, og bygd ut eksisterende fjøs.

14.02.2007 -

Inne er fjøset ominnredet, og lagt til rette for løsdrift. Det vil si at kyrne kan gå løs og ha liggebåser. Det kreves litt mer plass når hver ku skal ha eget soverom, sier Kåre Syrstad. Landbruksavdelingen hos fylkesmannen har startet et prosjekt som skal gå over 2 år, i et forsøk på å finne rimelige løsninger i møte med framtidas krav til dyrehold. Åpningen av prosjektet ble foretatt på Syrstad, og landbruksministeren med følge kom da på besøk. Kåre er leder for denne styringsgruppa. I går kom det en hel busslast med besøkende fra produksjonslaget i Soknedal, med det mål å beskue ”folkefjøset” på Syrstad. Gjestene står sjøl framfor ei oppgradering av sine fjøs, og da er det godt å få noen impulser utenfra. På Syrstad har de kun automatisert det aller nødvendigste, brukt lang tid på planleggingen og ytet stor egeninnsats. På den måten ble kostnadene overkommelige uten for store gjeldsbyrder. Derfra dro de besøkende til Bergmannskroa for et måltid mat, før turen gikk videre til ”robotfjøset” til Arnt og Johanne Storås. Det er et topp moderne fjøs med litt andre dimensjoner, så gjestene fikk garantert innsyn i de mange mulighetene før deres egne investeringer tar til. Meldalsbøndene er langt framme i utviklingen.

Annonser


Medlemmer