Er til for å hjelpe bonden

 

Orkla Landbruk ivaretar landbruks- og naturforvaltningen for både Orkdal og Meldal

26.02.2007 -
Siri Eithun har jobba ved Meldal landbrukssenter siden februar 2006. De er primært til stede for å hjelpe bonden. Om vinteren blir det mest papirarbeid, men om sommeren jobbes det mer ute i felten. Hovedkunden er gårdbrukeren. Da går tiden mest til befaring og gårdsbesøk, både i planlegging og forvaltning. Det blir veldig mye skjemaarbeid. Orkla Landbruk prøver å fokusere på utviklingsarbeid. Blant annet jobbes det nå med å utarbeide forvaltningsplan for Svorka, prosjekt åpent landskap, utviklingsprosjekt på melk og kjøttproduksjon og en landbruksstrategi.

Annonser


Medlemmer