Elva ble rensket for snø og is

 

Det var like etter kl. 9.00 i går morges at bygda og dalføret ble mørkelagt.

06.02.2007 -

Årsaken var en nettfeil, i tillegg til trefall ved Svorkmo. Kraftstasjonen falt ut, og ingen turbiner kunne ta i mot vannstrømmen, forteller Morten Skoglund ved Trønderenergi. Derfor åpnet damlukene ved Bjørsetdammen seg, og vannet måtte ta sitt naturlige leie. Elva steg fort og tok med seg det som var av snø og is. Det blir sterke krefter i sving når 60 m3 vannmasser i sekundet skyver snø og is foran seg nedover dalen. Både lensmann og vakthavende ved teknisk avd. i Meldal m. fl. ble varslet. 2 km nedstrøms Svorkmo bru dannet det seg til slutt en isdam. Nå som temperaturen synker, er det rimelig å anta at isdammen vil fryse, og at det vil dannes ei råk hvor minstevassføringen går. Hvis ikke isdammen bryter i løpet av kort tid, antas at den vil bli liggende til våren. Det er derfor stor sannsynlighet for oversvømmelser på strekningen mellom nedre del av isdammen og Svorkmo bru resten av vinteren og tidligvåren. Det er ikke meldt om utsatt bebyggelse eller annen infrastruktur på stedet, men en fiskebu ble nesten druknet i isdammen. Vi var uten strøm en drøy time.

Annonser


Medlemmer