Dugnad nr. 100!!

 

I kveld ble dugnad nr. 100 på uteområdet for nyskolen avholdt. Og det var ingen liten dugnad som markerte denne milepælen heller!


23.08.2012 -

Arbeidsoppgavene på denne dugnaden besto i hovedsak av graving og støping av fundementer til diverse leke- og klatreapparater, i tillegg til noe raking og tromling av plensådde områder.

Hele 50 personer hadde møtt opp til denne dugnaden, og med arbeidsoppgavene som skulle utføres var det også behov for en del maskinell hjelp; minigraver, kranbil og ikke mindre enn 10 små og store traktorer var i sving.

Siden dette var en form for jubileumsdugnad, med mye folk tilstede, så orienterte dugnadsgeneral Kåre Syrstad fra Midtbygda Grendalag litt om fremgangen som har vært. Til nå er det utført imponerende 3.100 dugnadstimer, men da tror vi ikke at han har regnet med alle timene han selv har brukt til planlegging av arbeidet, organisering av dugnadslister og utallige telefoner for å få folk til å stille opp. Spesielt i den "verste" ferietida var det noen få utfordringer kunne han fortelle, på én dugnad så det mørkt ut, da han etter 30 oppringinger bare hadde fått tak i 2 mann! Men de ble 10-12 stykker den kvelden også. Og til tross for ferieavvikling, og mye dårlig vær så har de avholdt 2 dugnader hver eneste uke.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid før alt er ferdig, bl.a. får de ikke begynt på områdene på sørsiden av selve skolebygningen ennå, pga. lagerplass og tilførselsvei for de som jobber der. Men som han selv sa,
- Det sjer my lysar ut no, enn det gjor på sommo tida i fjor!

Hovedbildet viser noen av dugnadsfolka under briefing og fordeling av arbeidsoppgaver.

Dugnad100 02
Flere av de fremmøtte.

Dugnad100 03
Her blir det kunstgressbane.

Dugnad100 04
Arbeidstegninger studeres.

Dugnad100 05
Litt maskinell hjelp til de dypeste hullene.

Dugnad100 06
Dugnadsgeneralen, organiserer han neste dugnad allerede?

Dugnad100 07
Mørtelblanding, 2 slike blandere var i bruk.

Dugnad100 08
Tromling av plen sådd på forrige dugnad.

Dugnad100 09
Første fundament støpes.

Dugnad100 10
Kaffepause, denne ble avholdt i de to gapahukene som også er bygd på dugnad.

Dugnad100 11
Siden det var dugnad nr. 100, så var det også bløtkake i kveld!

Dugnad100 12
Med så mye folk var ikke gapahukene tilstrekkelig, bra det er godt dugnadsvær.

Dugnad100 13
Det første av flere lekeapparater har kommet på plass.

Annonser


Medlemmer