Drømmen om Frilsjøen

 

Et aldri så lite drømmeparadis på Frilsjøen i ungdomsrådets presentasjon "Drømmen om Frilsjøen".


12.03.2013 -

Meldal Ungdomsråd fikk i oppdrag fra kommunestyret i 2012 å se på hvordan Frilsjøen kan rustes opp. Med vedtaket fulgte 40 000 kr. Ungdomsrådet tok en grundig prosess og har gjennom et halvår hatt møter hvor de har tegnet skisser og laget planer for området. Det ble tidlig klart at 40 000,- ble for småpenger å regne, uten at det ble sett på som noen begrensning for store tanker.

Torsdag 7. mars besøkte Ungdomsrådet kommunestyret og presenterte prosjektet! Driftsavdelingen ved Ben Baldwin har vært med på noen møter med rådet og Hans Victor Wexelsen har bidratt med kartskisse. Flere ungdommer tok turen til kommunestyresalen denne kvelden og de fylte opp kommunestyresalen helt ute i gangen. Leder og nestleder, Kjersti Drugli og Magnus S. Haugen presenterte prosjektet på en svært god og overbevisende måte.

Trinnvis utvikling
Ungdomsrådet er tydelige på at prosjektet må brytes ned i trinn for trinn, men øverst på prioriteringslista er helt klart å få gjort noe med hoveddelen av badestranda. Her er det veldig fuktig og det skal unaturlig mange godværsdager til før en kan legge seg nedpå uten å bli våt. Det er gjort en befaring på området og gjort noen grove kostnadsberegninger, og vi håper å komme i gang med grunnarbeid så fort tela går. Da vil hele denne delen bli gravd opp, deretter fylt med masse før det såes i ny plen. I løpet av 2013 vil det også bli prioritert å få på plass ny flytebrygge, ansiktsløft på skifteboden og bygging av paviljong. Paviljongen er et spennende prosjekt. Her skal det være sitteplasser med takoverbygg og ildsted/grill i midten. Dette håper vi kan bli et samlingspunkt som kan brukes 24/7 året rundt.

Hvor er vi?
Skilting er viktig, og pr i dag er ikke dette tilfredsstillende. Det vil bli bedre skiltet med tanke på parkeringsplassene og det vil også komme opp ei infotavle på området. Ved Frilsjøen er det mange fine turmuligheter, og disse vil bli synliggjort her med løypekart og annen informasjon. Vi er også avhengig av gode samarbeidspartnere, og disse vil vi også synliggjøre på denne infotavla, når anlegget står klart.

Aktivitetsområde
Området skal tilrettelegges for alle. Strandkanten vil bli jobbet med slik at det er mulig å komme seg ned til vannet både for rullestolbrukere og andre med bevegelseshandicap. Det er også planer om å få til en stor platting fra grusveien som ligger mellom parkeringa og vannet. Denne er planlagt å gå helt bort til paviljongen. For at området skal kunne brukes på kveldstid utover høsten og vinteren er det også planer om lyspunkert langs veien og ned til paviljongen. Det er ikke lagt opp strøm på området, så dette vil sannsynligvis løses ved bruk av solcellelykter, som også gir en miljøgevinst. Frilsjøen har som kjent to "strender", men den andre er godt gjemt bak tett vegetasjon. Her vil det bli noe rydding. Mellom de to delene er det skissert ei hinderløype som vi håper å få på plass i løpet av 2014. På den andre delen av stranda må det gjøres en del grunnarbeid, men her er det tegnet inn både en volleyball/badminton-bane og en fotballbane. Området her er, om mulig, enda våtere enn hovedområdet, derfor er dette ansett som siste steg. Vi må få på plass hovedområdet først, slik at folk vil benytte seg av Frilsjøen badeplass.

Dette vil bli et stort løft for den kommunale badeplassen, og området vil være svært så levende, spesielt i årene fremover. Her vil du som gjest se nye elementer år for år. Så fort hoveddelen er klar vil det fylles opp med bord og benker, samt være godt tilrettelagt for søppelhåndtering, men du må fortsatt kaste søpla di sjøl.

Meldal Ungdomsråd har planene klare og er i gang med å kontakte samarbeidspartnere til prosjektet. Vi vet at Meldal har en knallsterk dugnadsånd, og vi håper mange vil være med å bidra til at "Drømmen om Frilsjøen" kan bli noe mer enn bare en drøm. Vi håper Frilsjøen kan bli et attraktivt samlingspunkt for folk i alle aldre!

Ungdomsrådets forslag Frilsjoen.pdf

 

Tekst: Marit Bjerkås, ungdomsleder

Illustrasjon: Meldal Ungdomsråd

 

Annonser


Medlemmer