De hjertligste gratulasjoner til Thomas

 

Thomas Nordstrøm, som bor på Storekra på Løkken fyller 20 år i dag, og gratuleres fra bestemor og bestefar oppi Høydalen.

03.03.2007 -
Thomas er for tiden i militærtjeneste på Ørlandet, men er for anledningen hjemme på helgaperm.

Annonser


Medlemmer