Daglig leder søkes

 

Meldal ASVO AS er en Vekst bedrift, beliggende i Meldal kommune.

27.02.2007 -

Meldal ASVO AS er en Vekst bedrift, beliggende i Meldal kommune.

Vi drifter 32 tiltaks- plasser i arbeidsmarkedstiltakene. VTA, APS og AB. Bedriften har 3 produksjons avdelinger, lokalisert på Storås, Meldal og på Løkken Verk. Meldal ASVO AS har i overkant 40 personer i arbeid, fordelt på produksjonsområdene: Tekstilverksted, snekkerverksted, trappeverksted og butikken Handverksbua.
Meldal ASVO AS ble grunnlagt i 1999. Eies 100 % av Meldal kommune.
Daglig leder gjennom de siste 8 år, skal over i annen stilling. Det søkes etter ny daglig leder til Meldal ASVO AS.

Daglig leder.
Daglig leder skal bidra med videreutvikling av et allerede godt arbeidsmiljø, en god bedriftskultur. Vår største kunde og samarbeidspartner er NAV.
Bedriftens grunnleggende holdning er tuftet på et likeverdig menneskesyn. Gjennom engasjerte ansatte driver vi med utvikling av mennesker.

Sentrale arbeidsoppgaver:
- Daglig ledelse med økonomi og personalansvar.
- Utvikle bedriftens salg og markedsføring.
- Koordinere samarbeidet mellom selskapets avdelinger.
- Planlegge og utarbeide strategi for å nå kortsiktige og langsiktige
mål.
- Arbeide for best mulig tillitsforhold, internt ovenfor selskapets
medarbeidere,
eksternt overfor kunder, forretningsforbindelser og offentlige myndigheter.

Stillingen krever erfaring fra ledelse, salg og markedsføring, god økonomisk forståelse, initiativ og gjennomføringsevne. Evner til samarbeid og lyst til å arbeide med andre mennesker. Personlige egenskaper vektlegges.
Tiltredelse: Etter avtale.
Spørsmål vedr. stilling kan rettes til styreleder Bente Fjeldvær. Tlf:
908 50 057
Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes:
Meldal ASVO AS. Nermoan 3. 7334 Storås innen, 15.03.2007.

Annonser


Medlemmer