Besøkstallene stiger

 

Hele forrige uke var det daglig godt over 1100 besøkende på nettportalen www.meldal.no. Denne uka nådde vi en ny topp på tirsdag, med hele 1644 forskjellige brukere på en og samme dag.

13.09.2007 -


Tallene tegner godt for den lokale nettportalen. (At det er nedgang i besøkstallene i helgene er naturlig, ettersom det da er liten aktivitet.) Om vi regner en PC (nettadresse) pr. husstand i Meldal, skulle dette tilsi at alle var inne på portalen på tirsdag. Når vi vet at mange i bygda ennå ikke er ”på nett”, må forklaringen bli at et stort antall ivrige brukere av vår portal bor andre steder.
Dette er gledelig, og beviser at www.meldal.no er til glede og gagn for mange. Når så mange er interessert i det som skjer i Meldal, bør det være en motivasjonsfaktor for å holde aktiviteten i hevd.

Oppfordring:
Fortell oss hva som skjer, send noen ord og et par bilder. Har du/dere meninger som bør deles med andre, skriv det ned og legg det i postkassen på nettstedet. Jo flere bidrag, -en bedre portal.

Annonser


Medlemmer