Basar på Storås

 

BASAR i Storås Samfunnshus 9/12-12 Kl. 17.00


06.12.2012 -

Alle er hjertelig velkommen til god gammeldags Basar i samfunnshuset. Det vil bli åresalg , bøttelotteri, aftenutlodning og trekking av hovedlotteri.

Tradisjon tro så vil Brynjer lede oss gjennom kvelden. Vi håper mange barn har lyst til å hjelpe oss med åresalg og utdeling av gevinster.

Det blir kaffesalg i pausen med mye god mat.  

Ta en velfortjent pause i julestria og kom på BASAR !

Basarkomiteen.

(red.Britt G. Moen)

Annonser


Medlemmer